شرکت سهند ارتباط خاورمیانه
تلفیق خلاقیت و یکپارچگی

مجله سهند

نقشه فیبر نوری در دریا2

انتشار در 24 دی 1401 در

نقشه فیبر نوری در دریا نقشه فیبر نوری در دریا به ما نشان می دهد که چگونه شبکه بزرگ و پیچیده کابل های زیر دریایی اینترنت در سراسر جهان گسترده شده است. این نقشه که توسط شرکت آنالیز مخابراتی Telegeography تهیه شده است. دنیای بی سیم به چند صد کابل فیبر نوری که در کف […]