شرکت سهند ارتباط خاورمیانه
تلفیق خلاقیت و یکپارچگی

ساختمان هوشمند اداره مالیاتی مودیان بزرگ

توضیحات پروژه

سازمان مالیات مودیان به دلیل عدم وجود مدیریت متمرکز در شبکه امکان کنترل منابع شبکه به سختی صورت می گرفت و همچنین امنیت شبکه در سطح پایینی قرار داشت و اتاق سرور راه اندازی شده از استاندارد های لازم برخوردار نبود.
ما ابتدا با بررسی نیاز سازمان در مدیریت منابع شبکه و جلوگیری از رسیدگی تک به تک آنها سرویس اکتیو دایرکتوری ماکروسافت راه اندازی کردیم و همچمین برای برقراری امنیت شبکه از یکپارچه سازی محصولات سازمانی Founding و مایکروسافت و سیسکو استفاده کردیم.
تمام ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی وابسته به اتاق سرور میباشد و مهمترین اطلاعات مجموعه بر روی آن قرار دارد و باید براساس استاندارد های تایید شده توسط نهاد IUT پیاده سازی شود. ما تمام زیرساخت ها و تجهیزات مرکز داده سازمان را براساس استاندارهای TIA942 و ANSI/BICSI پیاده سازی کردیم و سیستم های امنیتی را برای آن فراهم کردیم، همچنین در نگه داری و تعمیر و عیب یابی در کنار سازمان هستیم.

نام پروژه
اداره مالیات مودیان بزرگ
کارفرما
بخش دولتی
جزئیات
مشاوره، طراحی، اجرا، آموزش و پشتیبانی فناوری اطلاعات
زمان اجرای پروژه
اردیبهشت 1395

راه حل های استفاده شده در این پروژه

سهند ارتباط با بررسی نیاز ارگان ها و سازمان ها و استفاده از راه کار های سازمانی مبتنی بر مایکروسافت و سیسکو و founding و عیب یابی سیستم قدیمی و طراحی سیستم استاندارد و به روز ماموریت خود را در این پروژه به پایان رساند.