شرکت سهند ارتباط خاورمیانه
تلفیق خلاقیت و یکپارچگی

بیمارستان و خیریه محک

شرکت سهند ارتباط ارائه دهنده راه حل های هوشمند در یکپارچه سازی پیشرفته و پیاده سازی زیرساخت های شبکه می باشد.

توضیحات پروژه

مجتمع خیریه محک از اتاق سرور استانداردی یرخوردار نبود. تیم ما با بررسی عیب های موجود در این پروژه، تمام تجهیزات قدیمی آن را با تجهیزات به روز و استاندارد تعویض نمودند. مرکز داده جدید با توجه به استاندارد جهانی در نظر گرفته شده توسط نهاد IUT طراحی شد.
کف و سقف این مرکز کاذب بوده و دارای سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق FM200 بوده است، از آنجاییکه مرکز داده ها مهمترین بخش یک سازمان میباشد با نصب سیستم های امنیتی-نظارتی، امنیت این بخش تامین گشت، سرورها و سوئیچ های اصلی مجددا نصب و راه اندازی شدند و با پیاده سازی تابلو برق اضطراری نگرانی بابت عدم وجود برق برطرف شد.

نام پروژه
بیمارستان محک
نام کارفرما
بخش درمانی
جزئیات
بهینه سازی

راه حل های استفاده شده این پروژه

سهند ارتباط با توجه به نیاز سازمان و بررسی عیب های موجود در مرکز داده قدیمی تمام تجهیزات قبلی را هوشمند و به روز کرده و یک اتاق سرور استاندارد طراحی کرده ئ تجهیزات مورد نیاز این پروژه را تامین کرده است و همچنین با پشتیبانی طولانی مدت در کنار مجتمع خیریه محک میباشد.