شرکت سهند ارتباط خاورمیانه
تلفیق خلاقیت و یکپارچگی

مجتمع مسکونی آبینه – نیاوران

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی آبینه – نیاوران

نام پروژه
مجتمع مسکونی آبینه - نیاوران
کارفرما
بخش خصوصی
جزئیات
مشاوره، طراحی، اجرا، آموزش و پشتیبانی فناوری اطلاعات
زمان اجرای پروژه
اردیبهشت 1395

راه حل های استفاده شده در این پروژه

سهند ارتباط با بررسی نیاز ارگان ها و سازمان ها و استفاده از راه کار های سازمانی مبتنی بر مایکروسافت و سیسکو و founding و عیب یابی سیستم قدیمی و طراحی سیستم استاندارد و به روز ماموریت خود را در این پروژه به پایان رساند.