شرکت سهند ارتباط خاورمیانه
تلفیق خلاقیت و یکپارچگی

سناتور – زعفرانیه

شرکت سهند ارتباط ارائه دهنده راه حل های هوشمند در یکپارچه سازی پیشرفته و پیاده سازی زیرساخت های شبکه می باشد.

توضیحات پروژه

سناتور – زعفرانیه

نام پروژه
سناتور - زعفرانیه
کارفرما
تعاونی هوافضا
جزئیات
2400 واحد مسکونی
زمان اجرای پروژه
فروردین 1401

راه حل های استفاده شده در این پروژه

سهند ارتباط با جایگزینی فیبر نوری به جای کابل های مسی در زیرساخت علاوه بر کاهش هزینه کابل کشی بستر را برای هوشمند سازی فراهم کرده است. همچنین با یکپارچه سازی سیستم های جریان ضعیف عملکرد ساختمان را ارتقا بخشیده در نتیجه مصرف انرژی را به حداقل رسانده.